3591

SunFlock Magic Rolls

Finns i Vår butik

SunFlock Magic Rolls Saniklar

Ett sandfilter fungerar optimalt när poolvattnet hela tiden tillförs flockningsmedel. Saniklar SunFlock Magic Rolls är ett långsamt lösligt flockningsmedel som läggs i skimmerkorgen och doseras under några dagar. Saniklar SunFlock Magic Rolls samlar de partiklar i vattnet som är så små att de inte fångas upp i sandfiltret till större flockar som fastnar i sandfiltret. Flockarna med partiklar tas enkelt bort från filtret vid backspolning. Saniklar SunFlock Magic Rolls kan användas i alla pooler med glas- eller sandfilter, oavsett om man använder klorhaltiga eller klorfria skötselmedel. Se videon för mer detaljerad beskrivning