Poolservice Pump-Filter-Linerbyten-Reparationer

Poolservice

Poolservice Pump-Filter-Linerbyten-Reparationer

RENOVERING

Vi ser över er pool och ger råd angående renovering av er pool, olika alternativ och en offert med kostnaderna.

POOLSERVICE

Byte av Pumpar - Filter - Lampor - Sand byte i filtret läckage kontroll allmän översyn och byte av liner.
Vi servar de flesta varumärken: SPECK - HAYWARD - ASTRAL ZODIAC - PAHLENS - PRAHER - GULLBERG&JANSSON mfl.

Linerbyten

Linerbyte

Linerbyten

Linerbyte

Linerbyten

Linerbyte

Pumpmontaget

Montage av Reningsverket

Pumpmpntaget

Rördragning

Pumpmontaget

Montage av Reningsverket

Montaget av reningsverk

Montage av Reningsverket

Montaget av reningsverk

Montage av Reningsverket

Montage av Reningsverket

Montage av Reningsverket