Poolmontage - Poolmans pool Relax

Poolmontage - Poolmans pool Relax

Relax - poolmontage steg för steg
Swimmingpool Relax kräver montage på en betong platta samt stödmurar på långsidorna som måste grävas ner och återfyllas helt.

Instruktionsvideo

Stödmur monteras upp. Botten skena utlagd.

1. Stödmur monteras upp. Botten skena utlagd.

Poolväggen monteras. Trappan sätts på plats.

2. Poolväggen monteras. Trappan sätts på plats.

Pooltrappan fästes med skruvförband i poolväggen.

3. Pooltrappan fästes med skruvförband i poolväggen.

Stödkonstruktionen byggs upp under pooltrappan.

4. Stödkonstruktionen byggs upp under pooltrappan.

Poollampa och tillbehör monteras.

5. Poollampa och tillbehör monteras.

Fiberduk läggs på cementplattan.

6. Fiberduk läggs på cementplattan.

snapp in fästena

7. Poolduken läggs i och fästes upp i "snapp in fästena".

Poolduken fästes mot trappan, överskottsduken skärs bort.

8. Poolduken fästes mot trappan, överskottsduken skärs bort.

Halva poolen fylld, in- och utloppen monterade.

9. Halva poolen fylld, in- och utloppen monterade.

Isolering på plats.

10. Isolering på plats. Återfyllningen av jord massor kan börja.

Kantstenar på plats.

11. Kantstenar på plats.

Färdig pool.

12. Färdig pool.