Poolmontage - Ovanmarks rund pool Alias

Poolmontage - Ovanmarks rund pool Alias

Alias rund - poolmontage steg för steg

Pooler Monteringsanvisning
pdf
(Storlek: 6.9 MB) Nerladdningar: 204
Monteringsanvisning Alias/Palmyra Rund
Välj en så plan yta som möjligt redan från början.

1. Välj en så plan yta som möjligt redan från början. Ta bort grästuvor, rot rester, stenar och andra vassa föremål som sticker upp ur marken där poolen ska stå. Underarbetet kan kosta mycket om marken är stenig eller sluttar för mycket. Sprängning är mycket dyrt och kan fördubbla kostnaderna. Märk upp poolens mått på marken med krita eller sprejfärg.

Lägg på en sand bädd, först en grövre som ska stampas hårt.

2. Lägg på en sand bädd, först en grövre som ska stampas hårt. Se till att ytterkanterna på sandbädden är stabila och inte kan sjunka. Det översta lagret, c:a 4cm, består av fin sand, t ex leksand. Den måste planas ut ytterst noga och vägas in ordentligt med vattenpass. Se till att ytan där poolen ska stå räcker till med marginal. Det är svårt att rätta till ev fel senare när poolen väl är på plats.

När detta är gjort är det dags att montera bottenprofilerna.

3. När detta är gjort är det dags att montera bottenprofilerna. De kopplas ihop till en rund ring med stödplattor under skarvarna. Se till att cirkeln inte blir oval utan helt cirkelrund. Kontrollera en sista gång att bädd och bottenprofilerna är i våg och att sand bäddens kanter bär.

Rulla ut poolväggen samtidigt som den sticks ned i bottenpro-filernas spår.

4. Rulla ut poolväggen samtidigt som den sticks ned i bottenpro-filernas spår. Man behöver vara två till tre personer för att klara detta. Planera nu med tanke på utloppet och ytvattenrenaren i förhållande till poolväggskarven.

Poolväggen står stadigt i bottenprofilen när stödbenenär på plats på stöd plattorna.

5. Poolväggen står stadigt i bottenprofilen när stödbenenär på plats på stöd plattorna. Poolväggens ändar skruvas ihop med skruvför-bandet och tejpas över med silvertejp på poolväggens insida.

När poolväggen står klar i bottenprofilerna bygger man upp en sand kant på insidan så att botten-skenan täcks överför att få en jämn avrundning mellan poolduk och poolvägg.

6. När poolväggen står klar i bottenprofilerna bygger man upp en sand kant på insidan så att botten-skenan täcks överför att få en jämn avrundning mellan poolduk och poolvägg. Ta upp hål för ytvatten renaren och inloppsmunstycket. Montera poolduken, vik den över pool kanten. Jämna till mot botten.

När poolduken försiktigt jämnats till runt poolväggen och fäst tillfälligt med klädnypor eller brun list börjar man fylla poolen med ett par dm.

7. När poolduken försiktigt jämnats till runt poolväggen och fäst tillfälligt med klädnypor eller brun list börjar man fylla poolen med ett par dm. Släta ut pool botten. Fyll på mer vatten och sträck ut sidorna mot väggen. Fyll upp strax under ytvatten renaren och inloppet. Montera dessa och listerna som låser fast duken.

Ytvattenrenaren (upptill t v) och poolinloppet (t.h) i poolväggens sida.

8. Ytvattenrenaren (upptill t v) och poolinloppet (t.h) i poolväggens sida. Sandfilterbehållaren placeras lättåtkomlig på en trall. Upptill på denna sitter flervägsventilen som styr vattenflödet.

En fristående pool kan med fördel byggas in i ett däck som gör den mer trivsam och ansluter bättre till omgivningen.

9. En fristående pool kan med fördel byggas in i ett däck som gör den mer trivsam och ansluter bättre till omgivningen. Det tryckimprig-nerade virket är lagt på en ram i en cirkel runt poolen. De översta listerna ansluter poolen till däcket.

Däckets bärande under-konstruktionen består av tryckvirke som står på gjutna plintar.

10. Däckets bärande under-konstruktionen består av tryckvirke som står på gjutna plintar. Upptill ligger horisontella reglar som skruvats ihop. Konstruktionen fungerar även om terrängen är kuperad.

Poolväggen kan döljas med träskärmar.

11. Poolväggen kan döljas med träskärmar.

Här ser man hur trädäcket bärs upp av stödbenen.

12. Här ser man hur trädäcket bärs upp av stödbenen. När däcket börjar bli klart tar man upp en lucka ovanför ytvatten rena ren så man kan komma åt filtret, lägga i klorpucken och ansluta damsugaren. Poolduken fåsts med hakar och hyskor i däcket.