Poolmontage - Ovanmarks oval pool Alias

Poolmontage - Ovanmarks oval pool Alias

Pooler Monteringsanvisning
pdf
(Storlek: 18.2 MB) Nerladdningar: 954
Monteringsanvisning Alias oval pool
Så här såg det ut innan poolmonteringen börjat.

1. Så här såg det ut innan poolmonteringen börjat.

Montageplatsen rensad – utjämnad och väl tillplattad med vibrator.

2. Montageplatsen rensad – utjämnad och väl tillplattad med vibrator.

Isolerande typ Mark frigolit plattor utlagda och skarvarna tejpade

3. Isolerande typ Mark frigolit plattor utlagda och skarvarna tejpade (Det är inte nödvändigt att ha isolerande material i botten som vid detta montage , singel och sand – stenmjöl kan också användas)

Stödben och en del av underliggarna – stödplattor har monterats.

4. Stödben och en del av underliggarna – stödplattor har monterats.

De har skurit ut för stödbenens underliggare

5. De har skurit ut för stödbenens underliggare , används inte isolering så måste dessa delar sänkas – grävas ner i sand – singel – jord.

Stödben - underliggare nersänkta i isoleringen med en trädgårdsplatta ytterst på varje stödben

6. Stödben - underliggare nersänkta i isoleringen med en trädgårdsplatta ytterst på varje stödben , stödplattorna mellan de yttre stödbenen monterade.

Hela konstruktionen på plats.

7. Hela konstruktionen på plats.

Detaljbild på U-sken mottagare

8. Detaljbild på U-sken mottagare, (för U-skenorna på kortsidorna där väggplåten skall ställas i.)

Detaljbild på U-skenans läge mot de yttre stödbenen.

9. Detaljbild på U-skenans läge mot de yttre stödbenen.

Nu har de skurit ut i isolermaterialet och lagt stenplattor också under sken mottagarna i ovalerna.

10. Nu har de skurit ut i isolermaterialet och lagt stenplattor också under sken mottagarna i ovalerna.

Poolväggen på plats och tillfälligt upptejpad mot stödbens konstruktionen.

11. Poolväggen på plats och tillfälligt upptejpad mot stödbens konstruktionen.

Stenmjöl eller rundkornig

12. Stenmjöl eller rundkornig ”Leksand”(ej vasst material) läggs över alla underliggarna så att det täcker hela bottenkonstruktionen ca 2 – 4 cm och packas väl , en sarg i botten längs u-skenan byggs upp.

En fiberduk eller liknande läggs mellan sand-stenmjöl och poolduken

13. En fiberduk eller liknande läggs mellan sand-stenmjöl och poolduken (Ej nödvändigt men bra för att förhindra att vasst material kommer kommer upp underifrån och gör duk monteringen lättare.)

Spraya måla zink eller ostskyddsfärg på alla bara metall ytor i förebyggande syfte en del kunder fyller u-skenorna med olja anti rost.

14. Spraya måla zink eller ostskyddsfärg på alla bara metall ytor i förebyggande syfte en del kunder fyller u-skenorna med olja anti rost. ( Trotts att konstruk-tionen är av varmgalvaniserat stål som lackerats och skall motverka naturangrepp)

Duken hängs i.

15. Duken hängs i.

Vattenfyllningen har börjat justera och dra ut alla ”vikveck” måste vara varmt ute vid duk läggningen.

16. Vattenfyllningen har börjat justera och dra ut alla ”vikveck” måste vara varmt ute vid duk läggningen.

Mer o Mer vatten duken sträcks ut upp till 40% av vattnet.

17. Mer o Mer vatten duken sträcks ut upp till 40% av vattnet.

Isolerande material kan som här tejpas upp mot poolväggen, skimmern på plats i de förupptagna hålen.

18. Isolerande material kan som här tejpas upp mot poolväggen, skimmern på plats i de förupptagna hålen.

Poolen från sidan.

19. Poolen från sidan.

ÄNTLIGEN BAD ! Nu väntar vi att pappa ska göra däcket färdigt!

20. ÄNTLIGEN BAD ! Nu väntar vi att pappa ska göra däcket färdigt!

Färdig pool.

21. Färdig pool.