Oval pool - Mauritius

Oval pool - Mauritius

Oval pool - Mauritius

En ovan mark pool är enklare och ett billigare alternativ att installera och sköta. Vi representerar sedan 20 år den största tillverkaren Zodiac – Vogue pool. Med Vogue pooler får ni en kvalitets design – lång livslängd, glädje till bästa pris. Vogue poolerna är mycket snabba och enkla att montera. Poolmans ger 15 års garanti på poolstommen och 10 år på poolduken-linern. Våra pooler behöver ingen gjuten platta utan monteras på en plan packad grus – sandbädd. Alla pooler passar utmärkt att bygga trädäck runt poolen, gräva ned helt eller delvis i marken, eller stå helt fritt på marken.

Storlek Kapacitet Pris

5,00x 3,00 x 1,35 hög.
Komplett grund poolpaket

Köp oval pool Mauritius 5,0 x 3,0 x 1,35 m

6m3/t
Sandfilter D 350 mm
Poolpump 6m3/t
ca 16000 l

36 000:-

6,10x 3,60 x 1,35 hög.
Komplett grund poolpaket

Köp oval pool Mauritius 6,10X 3,60 X 1,35m

8m3/t
Sandfilter D 400 mm
Poolpump 8m3/t
ca 23000 l

35 000:-

8,00x 4,60 x 1,35 hög.
Komplett grund poolpaket

Köp oval pool Mauritius 8,00X 4,60 X 1,35m

14m3/t
Sandfilter D 650 mm
Poolpump 14m3/t
ca 40000 l

47 000:-
9,15 x 4,60 x 1,35 hög
Komplett grund poolpaket
15m3/t
Sandfilter D 650 mm
Poolpump 15m3/t
55 000:-

Poolstomme

Kraftig poolstomme med underliggare och stöd stag i varm galvaniserad stål som försinkats och plast lackerats för att tåla natur angrepp. Poolmans stålväggs pooler kan grävas ner hel eller delvis eller ställas ovanpå marken tack vare självbärande konstruktion. Den galvaniserade poolväggen är av 60/100 tjocklek.

Poolliner

Formgjuten pool liner -poolduk i vinyl PVC med hela 60/100 mm tjocklek, silver grå eller blå färg.

Sandfilter & Poolpump

Anpassade efter poolstorlek.Sandfilter med 6-vägs ventil och cirkulationspump med förfilter. Tysta pumpar som inte behöver gå dygnet runt för att ni ska få ett hygieniskt och kristall klart poolvatten , speciellt tvättad sand i kornstorlek 0,6 0,8 till filtret ingår.

Breddavlopp & Inlopp

I ABS stor modell som passar i de för upptagna hålen i pool väggen, inklusive botten sugs platta och silkorg och riktbart inlopp.

PVC kopplingar & slang

PVC flex slang i dimension 50 mm samt kulventil, unioner, vinklar och special lim för att koppla ihop de olika cirkulations detaljerna.

Poolvårds & kemikalie paket

Innehåller Telescope stång att fästa borste - håv - dammsugar munstycket , bottensug slang , termometer , Test set Ph o Klor, reparations set för liner samt kemipaket med Klor - Ph+-Ph-
Instruktioner och monteringsanvisning