Frågor och svar

Frågor och svar är

en sammanställning av hundratals vanliga frågor och svar inom trafiksäkerhetsområdet.

Vad kostar en pool? Vilka typer av pool finns? En pool kan kosta allt från ett par tusen kronor upp till astronomiska belopp, beroende vilken pool typ och material storlek en pool är konstruerad av.

Kan jag bygga pool själv? En pool konstrueras ofta i betong eller med paneler i tryckimpregnerat trä eller plåt som kaklas – målas eller kläs med poolduk (liner) visst kan man bygga en pool själv om man har tiden och kunskapen, vi säljer allt material till poolbygget och ger råd o tipps till "självbyggarna" men inte materialet till själva pool konstruktonen, det vanliga är att man köper ett färdigt pool paket och monterar ihop.

Hur skall en pool skötas? Pool vattnet måste renas genom ett reningsverk med filter och pump. Genom tillsättning av kemikalier manuellt eller genom UV rening – klormaskiner, dammsugning av pool manuellt eller med automatisk pool robot för att hålla skräp borta från pool väggar o pool botten.

Hur ofta behöver vi tömma vår pool och byta vatten? Pool vattnet behöver aldrig bytas om inget onaturligt händer cirkulerar samma vatten runt hela tiden och renas av pool reningsverket.

Vad säger bestämmelserna om pool säkerhet? En pool måste omgärdas av ett staket minst 60 cm högt eller måste ha ett pool täcke på poolen, pool täcket måste vara så starkt och konstruerat så att det klarar att ett barn kan gå på täcket utan risk för att falla i vattnet

Behöver man bygglov för pool? En nergrävd ovanmarks pool behöver oftast inget bygglov, men fråga hos kommunen. Grannen bör ge tillstånd om din pool ligger närmre än 4 meter från tomtgränsen.

Tömmer man en pool på vintern? De flesta pooler står med vatten kvar över vintern, undantag är kaklade betongpooler. Man sänker dock pool vatten nivån under insprutnings munstyckena och pluggar dessa. Töm pool slangarna samt filter o pump.

Hur får vi lite extra värme i poolen? Förre tiden värmdes pool vattnet med el värmare men med stigande elpriser har andra alternativ tillkommit till exempel värmepumpar, solpsneler och värmeväxlare som kan anslutas till husets värmepanna eller bergvärme.

Måste pumpen gå hela dyngnet? Nej, har men en bra pump rätt dimentionerad för poolen behöver pumpen inte gå mer än 8 – 12 timmar per dygn. Cirkulationstiden kan varijera från pool till pool

Vad sägs om rengöring av pooler? Pooler behöver ”dammsugas” en gång i veckan, oftast följer en manuell dammsugare med i poolpaketet, men det finns automatiska poolrobotar som dammsuger själva i poolen.

Pooltäcke - skydd för barn? Ett pooltäcke är ett måste, dels skyddar det så att barn eller djur inte faller in i poolen, skräp o löv hindras från att komma i poolen, ett pooltäcke spar på kemikalie åtgången och isolerar – spar värme .

Ett så kallat ”bubbel täcke” flyter på ytan, isolerar och behåller upp till 65% av värmen, men bubbeltäcket är inget säkerhetstäcke!

Flera olika konstruktioner av pooltäcken säljs, från enkla presseningstäcken som fästs med gummistroppar runt poolen till täcken som löper i skenor och vevas upp samt olika automatiska täcken som dras med motorer.